• Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayısına Göre İş Güvenliği Uzmanları (A, B, C) istihdamı
 • Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayısına Göre, İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli Hizmet Verilmesi
 • Risk Analizlerinin Yapılması
 • Çalışanlara Oryantasyon, Çevre, İSG Bilinçlendirme ve Temel Sağlık Eğitimlerinin Verilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması
 • Özlük Dosyalarının Kontrol Edilmesi ve Eksik Evrakların Hazırlanması
 • Çalışanlara Yaptıkları İşe Uygun Sağlık Raporlarının Verilmesi
 • Çalışanların Yaptıkları İşle İlgili KKD’lerin Tespit Edilmesi, Kullanımının Denetlenmesi
 • Meslek Hastalığı, İş Kazası, Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması ve Bildirimlerin Yapılması
 • Makine ve Ekipman Sicil Dosyalarının Oluşturulması
 • Basınçlı Kaplar ve Kaldırma araçlarının teknik periyodik kontrolünün yapılması
 • Elektrik Topraklama tesisatın uygunluk Raporlarının hazırlanması
 • Paratoner iletkenlik testi nin yapılması
 • Acil Durum Müdahale Planları Yapılması, Acil Durum Müdahale Ekipleri Oluşturulması
 • Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimlerinin Verilmesi
 • Yapılan İşe Uygun Çevre, Trafik ve İş Güvenliği Uyarı Levhalarının Tespit Edilmesi
 • İşyeri Çevre Emniyetinin Sağlanması İçin Öneriler Yapılması
 • İşyerinde Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının Sağlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yürürlükteki Mevzuata Uygun Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Öneriler Yapılması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dokümantasyonun Tutulması, Raporların Hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kayıtların Arşivde Saklanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yeni Çıkacak Mevzuata Göre Danışmanlık hizmeti verilmesi