yardimci

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş sağlık personeli yardımcı sağlık personeli olarak tanımlanmıştır.Hemşire/sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikerleri, acil tıp teknisyenleri, çevre sağlık teknisyenleri ve işyeri hemşireleri olabilir.

Sağlık personelinin görevleri nelerdir?

1- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,

2- İşyeri hekiminin fizik muayene sırasında işyeri hekimine yardımcı olmak,

3- İşyerinde genel hijyen şartlarını sürekli denetlemek

4- İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda işyeri hekimi ile birlikte görev almak,

5- İş sağlığı konularını içeren eğitimlerde görev almak.